Правила пользования сайтом

Дата набрання чинності: 01.01.2017

Дата останніх змін: 01.01.2017

 1. Загальні положення
  1. Онлайн-сервіс "partnerbank.com.ua" (далі по тексту - «partnerbank.com.ua» та/або «Сервіс») – це інформаційно-технічна система Компанії, яка розміщена на Веб-сайті Компанії, що дозволяє сформувати і передати Заявку Користувача на розгляд Кредитора, з метою отримання Користувачем позики та/або кредиту.
  2. ри використанні partnerbank.com.ua будь-яка фізична особа (далі - Користувач) незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в даній Угоді Користувача (далі - Угода).
  3. ористувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди, яка є публічним договором, під час реєстрації в partnerbank.com.ua або при використанні partnerbank.com.ua. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди Користувач не може користуватися partnerbank.com.ua та зобов’язаний негайно припинити використання partnerbank.com.ua.
  4. ористувач надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача. Продовження користування partnerbank.com.ua Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з partnerbank.com.ua) означає його згоду зі змінами у Угоді.
  5. Моментом укладення цієї Угоди (акцептом) Користувачем, вважається момент Реєстрації Користувача в partnerbank.com.ua. Цим Користувач підтверджує свою згоду з усіма умовами цієї Угоди користувача, а Компанія надає йому персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід та використання partnerbank.com.ua на умовах викладених у цій Угоді.
  6. Реєстрація Користувача в partnerbank.com.ua означає безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди (у тому числі її додатків), безумовне прийняття її умов із зобов'язанням дотримуватися обов'язків, покладених на Користувача, що випливають з цієї Угоди.
  7. Крім тексту цієї Угоди, порядок користування partnerbank.com.ua визначається також додатками до цієї Угоди.
 2. Терміни і визначення, які застосовуються в Угоді користувача
  1. У цій Угоді користувача терміни використовуються в таких значеннях:
   1. Сервіс partnerbank.com.ua – це інформаційно-технічна система Компанії, яка розміщена на Веб-сайті Компанії, що дозволяє сформувати і передати Заявку Користувача на розгляд Кредитора, з метою отримання Користувачем позики та/або кредиту;
   2. Веб-сайт – інформаційний ресурс Компанії в мережі Інтернет, розташований за адресою: partnerbank.com.ua.com.ua, з використанням якого Користувач отримує доступ до partnerbank.com.ua для формування Заявки;
   3. Компанія - ФОП Смірнов Антон Миколайович та/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Сервісом та надання послуг Користувачам відповідно до умов цієї Угоди.
   4. Власник partnerbank.com.ua - ФОП Смірнов Антон Миколайович (ідентифікаційний код 3168505016. Адреса: Вінницька область, м. Немирів, вул. Калініна 2а), є постачальником послуг проміжного характеру у інформаційній сфері у розумінні Закону України «Про електронну комерцію» та не є ініціатором передачі інформації.
   5. Реєстрація - внесення Користувачем інформації у реєстраційну форму (анкету) в partnerbank.com.ua, після затвердження якої Компанія надає доступ до partnerbank.com.ua і Особистого кабінету зареєстрованого Користувача.
   6. Заявка - електронний документ, сформований Користувачем за допомогою надання інформації з використанням partnerbank.com.ua. Заявка містить відомості про бажані умови надання позики, а також відомості про Користувача, включаючи його Персональні дані.
   7. Кредитор - юридична особа, яка здійснює фінансову діяльність відповідно до законодавства України, що отримує Заявку Користувача від Компанії, розглядає Заявку Користувача на позику (кредит) та/або надає позику (кредит) Користувачу (позичальнику) на умовах, передбачених договором позики.
   8. Особистий кабінет - електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі partnerbank.com.ua, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може отримувати інформацію про статус розгляду Заявки Кредитору.
  2. Інші терміни і визначення трактуються відоповідно до застосовного законодавства.
 3. Предмет Угоди
  1. Ця Угода визначає умови та порядок використання partnerbank.com.ua Користувачами та надання Компанією послуг Користувачу з використанням Сервісу partnerbank.com.ua.
 4. Послуги Компанії та порядок їх надання
  1. Через Сервіс partnerbank.com.ua Компанія на безоплатній основі пропонує та/або надає Користувачам наступні інформаційні послуги:
   1. формування Заявки в електронному вигляді через partnerbank.com.ua,
   2. передачу Заявки Користувача Кредиторам через partnerbank.com.ua;
   3. пошук і підбір пропозицій Кредиторів по наданню позики (кредиту) на бажаних Користувачем умовах.
  2. Для отримання послуг Компанії відповідно до умов п. 4.1. Угоди, Користувач має пройти процедуру Реєстрації і сформувати Заявку.
  3. У Заявці, Користувач зобов'язаний вказати повні, точні та достовірні особисті дані, які необхідні Кредитору для прийняття рішення про надання чи ненадання позики (кредиту).
  4. Після Реєстрації та формування Заявки, Користувач надає дозвіл Компанії, а Компанія передає кожну сформовану Заявку Користувача на розгляд необмеженому колу Кредиторів у визначеному Користувачем місті або регіоні (області).
  5. Після Реєстрації та формування Заявки, Користувач отримує доступ до Особистого кабінету де partnerbank.com.ua буде відображати пропозиції Кредиторів по наданню позики (кредитів).
  6. Кредитори мають право додатково пропонувати Користувачу, в тому числі телефоном чи електронною поштою, надати додаткову інформацію, документи та/або відомості, необхідні для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, зазначеної в Заявці. Після подачі Заявки, Кредитори мають право зв’язуватись з Користувачем, в тому числі телефоном чи електронною поштою для узгодження умов надання позики (кредиту) та/або укладення угоди між сторонами.
  7. Через partnerbank.com.ua Користувач може сформувати необмежену кількість Заявок, а Компанія у свою чергу, за наявності у неї такої можливості, має передати такі Заявки Кредиторам. Результат розгляду кожної Заявки повідомляється Користувачу Кредитором.
  8. Рішення про надання чи ненадання позики (кредиту) по Заявці Користувача, приймається Кредитором на підставі даних, наданих Користувачем через partnerbank.com.ua, та даних, зібраних Кредитором з інших джерел. Компанія не приймає участі у рішенні про надання чи ненадання позики (кредиту) по Заявці Користувача.
  9. Компанія не є фінансовою установою та не видає позик (кредитів) Користувачам. Компанія не є стороною угоди між Кредитором та Користувачем, предметом якої є позика (кредит). Всі угоди між Користувачами та Кредиторами укладаються безпосередньо та поза partnerbank.com.ua, Компанія не є учасником таких угод, а лише надає Сервіс для пошуку пропозицій по наданню позик (кредитів) та/або передачі Заявок Користувача Кредиторам. Компанія не несе відповідальності за зміст інформації, що передається або одержуваної інформації та за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами partnerbank.com.ua.
 5. Права та обов'язки Компанії
  1. Обов'язки Компанії полягають виключно у забезпеченні можливості отримання Користувачем послуг у порядку визначеному цією Угодою.
  2. Компанія залишає за собою право на власний розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до послуг partnerbank.com.ua у будь-який час та без пояснення причин.
  3. Компанія має право встановлювати будь-які обмеження у використанні partnerbank.com.ua Користувачами.
  4. Компанія має право змінювати умови цієї Угоди. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Веб-сайті та/або у інформаційній розсилці.
  5. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди (разом з його невід'ємними частинами), Компанія має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до partnerbank.com.ua в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть бути нанесені Користувачеві такими діями.
  6. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень (комерційних пропозицій), в тому числі електронних повідомлень на адреси наданої Користувачем електронної пошти або SMS-повідомлень на надані Користувачем номера його мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про можливості partnerbank.com.ua, діяльності Компанії або її партнерів. Користувач в будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень в порядку визначеному Політикою конфіденційності.
 6. Права та обов'язки Користувача
  1. Позичальник зобов’язується:
   1. не використовувати partnerbank.com.ua для здійснення незаконних дій, включаючи шахрайство та відмивання грошей;
   2. не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Особистого кабінету, шляхом підбору логіна та пароля, взлому або інших дій.
   3. під час використання partnerbank.com.ua надавати лише достовірну інформацію;
   4. використовувати partnerbank.com.ua, лише якщо Користувач є дієздатним і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних, психотропних, токсичних та інших речовин, що призводять до сп’яніння;
   5. використовувати лише безпечні засоби та обладнання для електронного зв’язку та передачі даних;
  2. Схвалюючи цю Угоду, Користувач підтверджує, що він може самостійно приймати рішення стосовно внесення змін до Договору, усвідомлюючи обов’язкову силу змін до Договору, затверджених через Особистий кабінет, та обов’язок дотримуватися своїх зобов’язань, що випливають зі схвалення змін до Договору.
  3. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Компанія має право призупинити або скасувати Реєстрацію Користувача та припинити надання йому послуг відповідно до умов цієї Угоди.
  4. Користувач зобов'язується використовувати partnerbank.com.ua тільки у законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Власника partnerbank.com.ua.
  5. Користувач не має права передавати, відступати, продавати, передавати у користування тощо свої логін та пароль для доступу до partnerbank.com.ua. У разі передачі логіна та пароля будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.
  6. Користувач визнає та розуміє, що треті особи, які дізналися логін та пароль від Особистого кабінету, можуть одержати доступ до Особистого кабінету і прийняти зобов’язання від імені Користувача. Якщо будь-які дії здійснюються в Особистому кабінеті в partnerbank.com.ua з використанням правильної електронної адреси Користувача та паролю від Особистого кабінету, вважається, що діяльність у відповідному Особистому кабінеті була здійснена самим Користувачем.
  7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Особистого кабінету Користувача, він повинен негайно повідомити про це Компанію. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Особистого кабінету Користувача.
 7. Відповідальність. Обмеження відповідальності
  1. Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної в partnerbank.com.ua, а також при використанні послуг Компанії, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг в partnerbank.com.ua; відсутністю можливості отримати доступ до послуг або використовувати їх; ненаданням чи неналежним наданням послуг Користувачам будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання partnerbank.com.ua.
  2. Компанія не гарантує постійний або безумовний доступ до надаваних partnerbank.com.ua послуг. Функціонування partnerbank.com.ua може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Компанії.
  3. Послуги в partnerbank.com.ua надаються «як є». Компанія не гарантує: надання позики (кредиту) Кредитором; пошук і підбір пропозицій Кредиторів по наданню позики (кредиту) на бажаних Користувачем умовах; безумовного збереження Особистого кабінету Користувача; розміщеної Користувачем інформації в partnerbank.com.ua.
  4. Компанія не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове та безперебійне надання сервісів, припинення доступу Користувача до partnerbank.com.ua, а також за збереження логіна та пароля Користувача, що забезпечують доступ до partnerbank.com.ua, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення partnerbank.com.ua, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.
  5. Користувач несе повну юридичну відповідальність за дії вчинені в partnerbank.com.ua та/або через в partnerbank.com.ua.
 8. Інтелектуальна власність
  1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, та інших об'єктів, що використовуються в partnerbank.com.ua при наданні послуг, є інтелектуальною власністю його законних правовласників та охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами та конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу partnerbank.com.ua і належать partnerbank.com.ua та/або Власнику partnerbank.com.ua, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним та може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
 9. Заключні положення
  1. Ця Угода регулюється правом України. Спори щодо застосування цих Умов при користуванні partnerbank.com.ua підлягають вирішенню компетентним судом України.
  2. Місцем укладення Угоди є місцезнаходження Компанії.
  3. В момент реєстрації в partnerbank.com.ua та його використання Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних Компанією згідно з умовами Політики конфіденційності.
  4. Ця Угода вступає в дію в момент визначений п. 1.5. і діє невизначений строк.
  5. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Компанією.
  6. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Компанією агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.
  7. Ця Угода складена українською мовою, однак для ознайомлення Користувачам може надаватись і редакція іноземними мовами. Переважну юридичну силу має виключно редакція Угоди написана українською мовою.